Exegetical Dictionary of the New Testament
Tác giả: Horst Balz, Gerhard Schneider
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 220.3 - Bách khoa và Từ điển Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007861
Nhà xuất bản: Wm. B. Eerdmans
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 27
Số trang: 555
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích