Cuộc vượt qua của Đức Giêsu Kitô
Phụ đề: Kitô học II
Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM
Ký hiệu Tác giả: NG-K
DDC: 232.1 - Nhập thể và việc Cứu Thế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007471
Nhà Xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007472
Nhà Xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích