Cầu nguyện bằng La ngữ
Tác giả: ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 242.9 - Kinh nguyện Kitô giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003723
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008939
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
SIGNUM CRUCIS 7
1. PATER NOSTER 9
2. AVE MARIA 15
3.GLORIA 19
4. CREDO (tông đồ) 23
5. CONPITEOR 31
6. VENI, SANCTE SPIRITUS 35
7. SUB TUUM PRAESIDIUM 41
8. BENEDICITE 45
9. AGIMUS TIBI GRATIAS 50
10. ANGELE DEI 55
11. SALVE, REGINA 58
12. ANGELUS 64
13. REGINA CAELI 72
14. GLORIA IN EXCELSIS 80
15. CREDO (Nicée - Constantinople) 88
16.SANCTUS 104
17. AGNUS DEI 108
18. VENI CREATOR 110
19. TANTUM ERGO 125
20. TE DEUM 131
Phụ lục - Thánh ca 150
1. AVE MARIA 151
2. SALVE REGINA 152
3. VENI, CREATOR SPIRITUS  153
4. TANTUM ERGO I 154
5. TE DEUM  155