Kitô hữu có nghĩa là gì?
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Theresa Nguyễn Thị Kim Phúc
DDC: 248.1 - Linh đạo Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006762
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 79
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007642
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 79
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007652
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 79
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN 8
Kitô giáo như một Mùa Vọng 9
Lời hứa chưa được thực hiện 16
Chúng ta có được cứu độ không? 26
Một Thiên Chúa Ẩn Mình 29
BÀI GIẢNG THỨ HAI 36
Ơn Cứu Độ của Người Kitô Hữu và ơn Cứu Độ của thế giới 37
Thiên Chúa trở nên con người, để con người nên giống Thiên Chúa 45
Ý nghĩa của Lịch sử Cứu Độ 51
BÀI GIẢNG THỨ BA 58
Đức ái là đủ 59
Tại sao chúng ta cần có đức tin? 66
Quy luật của sự dồi dào 71
Đức tin, Đức cậy, và Đức mến 77