Cộng hòa
Tác giả: Plato
Ký hiệu tác giả: PLA
Dịch giả: Đỗ Khánh Hoan
DDC: 184 - Triết học phương Tây với Platon
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006630
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 726
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006645
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 726
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu triết gia Plato 7
Dẫn giải triết phẩm Cộng hòa 30
Ghi chú 55
Phần I (327a - 354c): Quan niệm về công bình 61
Phần II (357a - 383c) 138
Phần III (386a - 417b) 207
Phần IV (419a - 445e) 277
Phần V (449a - 480a) 341
Phần VI (484a - 511e) 417
Phần VII (514a - 541b) 480
Phần VIII (543a - 569c) 544
Phần IX (571a - 592b) 606
Phần X (595a - 621d) 657
Hình minh họa 723