Đối thoại Socratic 1
Phụ đề: Euthyphro, Socrates tự biện, Crito, Phaedo
Tác giả: Plato
Ký hiệu tác giả: PLA
Dịch giả: Nguyễn Văn Khoa
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006605
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 591
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006612
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 591
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006613
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 591
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Cảm tạ  
Quy ước dùng trong dịch phẩm  
Tài liệu sử dụng, tham khảo, trích dẫn  
DẪN NHẬP  
SOCRATES CỦA PLATO  
I. Socrates, Platon, Pythagoras 3
II. Khối đối thoại viết của Platon 11
ATHENS VÀ CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ  
I. Lý tính và dân chủ 19
II. Lược sử nền dân chủ Athens (594-322) 21
III. Dân chủ: xưa và nay 50
SOCRATES THÀNH ATHENS, "TÊN HÀNH KHẤT" VÀ BÀ ĐỠ  
I. Thân thế và sự nghiệp 61
II. Ảnh hưởng lịch sử và nhận định của đời sau 82
DỊCH PHẨM  
EUTHYPHRO (VỀ SÙNG TÍN)  
I. Tôn giáo thần thoại 115
II. Bốn vấn đề triết học 124
EUTHYPHRO 133
SOCATES TỰ BIỆN  
TIỂU DẪN: CÔNG LÝ VÀ NGHĨA VỤ TRÍ THỨC  
I. Athens: nguyên cáo và bị cáo 171
II. Huyền thuyết lập ngôn của triết học 173
III. Biểu tượng Socrates 176
SOCRATES TỰ BIỆN 183
CRITO (VỀ BỔN PHẬN)  
TIỂU DẪN: VỀ BỔN PHẬN: ĐẠO LÝ HAY CHÍNH TRỊ  
I. Tác phẩm và nghi vấn 231
II. Hai cách đọc 233
CRITO 239
PHAEDO (VỀ LINH HỒN)  
TIỂU DẪN: VỀ LINH HỒN BẤT TỬ VÀ THẾ GIỚI Ý THỂ  
I. Một tác phẩm "đặc" Platon 263
II. Học thuyết về linh hồn bất tử 264
III. Học thuyết về ý thể và dự phần 270
PHAEDO 275
PHỤ LỤC  
Cổ Hy Lạp biên niên 391
Phụ lục 411