Tư duy như một hệ thống
Tác giả: David Bohm
Ký hiệu tác giả: BO-D
Dịch giả: Tiết Hùng Thái
DDC: 153.4 - Ý tưởng, tư duy, lập luận, phán đoán
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006599
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006601
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006602
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tối thứ sáu 1
Sáng thứ bảy 63
Chiều thứ bảy 131
Sáng Chủ nhật 215
Chiều Chủ nhật 279