Để giỏi văn tiếng Việt thực hành
Tác giả: Hà Thúc Hoan
Ký hiệu tác giả: HA-H
DDC: 495.922 5 - Văn phạm tiếng Việt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006419
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 21
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006420
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 21
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006421
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 21
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006477
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 21
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU   1
Bài mở đầu: NHẬP MÔN TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  3
Bài 1: Viết chữ  11
I. Định nghĩa thuật ngữ  11
II. Viết dấu hỏi, dấu ngã  14
III. Viết nguyên âm, phụ âm  20
IV. Viết tên riêng nước ngoài, viết hoa, viết tắt  23
Bài tập chính tả số 1  26
Bài tập chính tả số 2  28
Bài tập chính tả số 3  30
Bài tập ôn về chính tả  32
Bài 2: Dùng từ  34
I. Dùng từ đúng  34
II. Dùng từ hay  40
Bài đọc thêm về nghĩa từ của từ Hán Việt  46
Bài tập về dùng từ số 1  53
Bài tập về dùng từ số 2  57
Bài tập về dùng từ số 3  60
Bài tập về dùng từ số 4  64
Bài tập ôn về chính tả dùng từ  68
Bài 3: Viết câu  72
I. Phân loại câu  72
II. Dùng dấu câu  75
III.Chữa câu sai  78
IV. Viết câu hay  82
Bài tập về viết câu số 1  86
Bài tập về viết câu số 2  91
Bài tập về viết câu số 3  95
Bài tập ôn về chữ, từ, câu  97
Bài 4: Viết câu liên kết  99
I. Phương thức liên kết  99
II. Quan hệ ý nghĩa  107
Bài tập về viết câu liên kết số 1  116
Bài tập về viết câu liên kết số 2  118
Bài tập về viết câu liên kết số 3  120
Bài 5: Dựng đoạn mạch lạc  123
I. Các loại câu trọng đoạn, câu chủ đề và liên kết chủ đề  123
II. Năm mẫu đoạn đơn giản  130
Bài tập về dựng đoạn và lập dàn bài  179
Bài 6: Xây dựng bài văn  151
I. Xác định luận đề  151
II. Lập dàn bài  157
III. Trình bày dàn bài  165
Bài tập về tìm hiểu đề  167
Bài tập về dàn bài số 1  170
Bài tập về dàn bài số 2  176
Bài tập về dàn bài số 3  178
Bài tập về xây dựng đoạn và lập dàn bài  179
Bài 7: Viết bài nghiên cứu  183
I. Phân loại nghiên cứu  183
II. Phương pháp nghiên cứu  186
Bài tập tóm tắt văn bản  195
Bài 8: Soạn thảo văn bản hành chánh  196
I. Đặc trưng văn bản hành chánh  196
II. Quy trình soạn thảo văn bản hành chánh  199
III. Thể thức văn bản hành chánh  202
Bài tập về văn bản hành chánh số 1  209
Bài tập về văn bản hành chánh số 2  213
Bài tập về văn bản hành chánh số 3  214
Bài đọc thêm  215
Hướng dẫn giải bài tập  230
Bài tập trắc nghiệm bổ sung  252
Sách tham khảo  274
Mục lục  276