Tư duy tối ưu
Tác giả: Stephen R. Covey
Ký hiệu tác giả: CO-S
Dịch giả: Dương Ngọc Hân, Vũ Tiến Phúc
DDC: 153.4 - Ý tưởng, tư duy, lập luận, phán đoán
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005629
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 487
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
Phần I. CHIẾC ĐỒNG HỒ VÀ CÁI LA BÀN 7
Chương 1. Tiếng chông cảnh tỉnh 15
Chương 2. Thói quen khẩn cấp 19
Chương 3. Bốn nhu cầu và năng lực cơ bản của con người: sống, yêu thương, học tập, 46
Phần II. GiỮ CHO ĐIỀU QUAN TRỌNG LUÔN LÀ QUAN TRỌNG 67
Chương 4. Tổ chức phần tư II: Quy trình ưu tiên cho điều quan trọng nhất 123
Chương 5. Sức mạnh của viễn cảnh 127
Chương 6. Giữ cân bằng các vai trò 164
Chương 7. Sức mạnh của các mục tiêu 189
Chương 8. Lập kế hoạch hàng tuần 211
Chương 9. Tính chính trực trong thời khắc ra quyết định 243
Chương 10. Học hỏi từ cuộc sống 265
Phần III. SỨC MẠNH CỦA SỰ ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC 297
Chương 11. Hiện thực của tính tương thuộc 307
Chương 12. Cùng nhau ưu tiên cho điều quan trọng nhất 311
Chương 13. Trao quyền bắt đầu từ bên trong 336
Phần IV. SỨC MẠNH VÀ SỰ BÌNH YÊN CỦA LỐI SỐNG DỰA VÀO NGUYÊN TẮC 376
Chương 14. Từ quản trị thời gian đến lãnh đạo bản thân 419
Chương 15. Sự bình yên của các kết quả 421
Lời bạt 439