Asian Values and Human Rights
Phụ đề: A Confucian Communitarian Perspective
Tác giả: Wm. Theodore de Bary
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005531
Nhà xuất bản: Harvard University Press
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 196
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1 - "Asian Values" and Confucianism 1
2 - Individualism and Personhood 17
3 - Laws and Rites 30
4 - School and Community 41
5 -  The Community Compact 58
6 - Chinese Constitutionalism and Civil Society 90
7  - Women's Education and Women's Rights 118
8  - Chinese Communism and Confucian  
Communitarianism 134
Afterword 158
Notes 169
Works Cited  181
Index 189