An introduction to the Catholic Church of Asia
Tác giả: Francis X. Clark, SJ
Ký hiệu tác giả: CL-F
DDC: 275 - Kitô giáo tại Châu Á
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005526
Nhà xuất bản: Cardinal Bea Institute
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích