Asian Christian spirituality
Phụ đề: Reclaiming traditions
Tác giả: Virginia Fabella, David Kwang-sun Suh, Peter K. H. Lee
Ký hiệu tác giả: FA-V
DDC: 275 - Kitô giáo tại Châu Á
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003579
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích