L'attivita' della Santa sede nel 1962
Tác giả: Vaticano
Ký hiệu tác giả: VAT
DDC: 262.02 - Quản trị Giáo hội Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004562
Nhà xuất bản: Tipografia Poliglotta vaticana
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 24
Số trang: 576
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích