L'attivita della Santa Seda Nel 1969
Tác giả: Vaticano
Ký hiệu tác giả: VAT
DDC: 262.02 - Quản trị Giáo hội Công giáo
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004135
Nhà xuất bản: Tipografia Pliglotta Vaticana
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 23
Số trang: 998
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích