Job, témoin de la souffrance humaine
Tác giả: Jean Steinmann
Ký hiệu tác giả: ST-J
DDC: 224.1 - Sách Gióp
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004514
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 17
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích