Pastorale catéchétique
Phụ đề: Texte, notes et commentaires du directoire
Tác giả: Jean Honoré
Ký hiệu tác giả: HO-J
DDC: 268.5 - Những chỉ dẫn về việc dạy Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004337
Nhà xuất bản: Grain de Sénevé
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 21
Số trang: 330
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích