Worship
Phụ đề: New century theology
Tác giả: Keith F. Pecklers, SJ
Ký hiệu tác giả: PE-K
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003743
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích