Họp nhau cử hành Phụng vụ
Tác giả: J. Gélineau
Ký hiệu tác giả: GE-J
Dịch giả: Trần Thái Đỉnh
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000188
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 759
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004736
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 759
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006491
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 759
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích