Hai số phận - Kane và Abel
Tác giả: Jeffrey Archer
Ký hiệu tác giả: AR-J
Dịch giả: Nguyễn Việt Hải
DDC: 823.3 - Tiểu thuyết (Anh - Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003670
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 767
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích