Nhật ký bí mật của Chúa
Tác giả: Raymond Khoury
Ký hiệu tác giả: KH-R
Dịch giả: Lê Trọng Nghĩa
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001897
Nhà xuất bản: Văn Hóa Sài Gòn
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 501
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích