Reading the new Testament
Phụ đề: An introduction
Tác giả: Pheme Perkins
Ký hiệu tác giả: PE-P
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003566
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005083
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 29
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005084
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 29
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích