Mary Yesterday, Today,Tomorrow
Tác giả: Edward Schillebeeckx
Ký hiệu tác giả: SC-E
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003313
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 27
Số trang: 88
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích