Bách khoa khoa học trẻ
Nguyên tác: The Book of Questions and Ansewers
Tác giả: Thục Anh
Ký hiệu tác giả: TH-A
DDC: 031 - Bách khoa từ điển tiếng Việt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016124
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 259
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích