Để niềm vui anh em nên trọn
Nguyên tác: Que Votre Joie Soit Parfaite
Tác giả: Timothy Radcliffe, OP
Ký hiệu tác giả: RA-T
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 252.5 - Bài giảng cho từng giới
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001744
Nhà xuất bản: Le Cerf
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục  3
Lời giới thiệu 5
PHẦN I: ƠN GỌI ĐAMINH 7
1. Cam kết dấn thân cho đến chết 9
2. Ngai Thiên Chúa 23
3. Một thành phố xây trên đỉnh núi không thể bị che giấu 45
4. Xin thánh hóa học trong chân lý 81
5. Thách đố của Châu Âu 89
6. Tôn vinh, chúc tụng, giảng thuyết: Sứ vụ của gia đình Đa Minh 107
PHẦN II: THUYẾT TRÌNH 131
7. Giảng đạo lý hay dạy giáo điều 133
8. Uy tín của Hội thánh trong một Châu Âu đa văn hóa 147
9. Chúng ta đang đi về đâu? Tương lai bấp bênh: Thách đố cho niềm tin Kitô giáo 153
PHẦN III: LỜI THIÊN CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI 179
10. Sứ vụ truyền giáo cho một thế giới đang trốn chạy 181
11. Dụ ngôn người Samaria nhân hậu (Lc 10, 29-37) 209