Lời dẫn trong những lễ về Đức Mẹ
Tác giả: Lê Tiến
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 264.32 - Lời dẫn, nghi thức sám hối và lời nguyện tín hữu trong Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016487
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời 7
Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ 11
Đức Mẹ Lộ Đức 15
Truyền tin 19
Đức Mẹ đi thăm bà Ê-li-sa-bét 25
Trái tim vô nhiễm Đức mẹ 29
Đức Mẹ núi Cát Minh 31
Cung hiến đền thờ Đức Bà Cả 33
Đức Mẹ hồn xác lên trời 35
Đức Maria Nữ vương 39
Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria 43
Đức Mẹ sầu bi 47
Đức Mẹ Mân Côi 51
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ 55
Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội 57
Dẫn dâng hoa  
Mẫu I 61
Mẫu II 67
Tài liệu tham khảo 71