Dẫn lễ Chúa nhật thường niên C
Tác giả: Minh Thế
Ký hiệu tác giả: MI-T
DDC: 264.32 - Lời dẫn, nghi thức sám hối và lời nguyện tín hữu trong Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016486
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 76
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích