Ấn Quang đại sư gia ngôn lục
Tác giả: Đại sư Ấn Quang
Ký hiệu tác giả: AN-Q
Dịch giả: Như Hoà
DDC: 294.307 - Giáo dục và nghiên cứu các đề tài Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016471
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 587
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 7
Duyên khởi tái bản Ấn Quang đại sư ngôn giai lục 15
I. Tịnh độ thù thắng 29
II. Khuyên Tín, Hạnh, Nguyện nên chân thành, tha thiết 69
III. Chỉ dạy phương pháp tu trì 123
IV. Luận về việc lớn sinh tử 223
V. Khuyên chú trọng nhân quả 283
VI. Phân định giới hạn giữa thiền và tịnh 353
VII. Giải quyết những nghi hoặc thường gặp 379
VIII. Khuyên nhủ các thiện tín tại gia 497
Phần tăng bổ 569
Mấy lời tâm huyết 585