La Confirmation: Sacrement de la communion ecclésiale
Tác giả: J. P. Bouhot
Ký hiệu tác giả: BO-J
DDC: 234.162 - Bí tích Thêm sức
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016447
Nhà xuất bản: Editions du Chalet
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 18
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích