Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia
Tác giả: Thánh Augustinô
Ký hiệu tác giả: AUG
DDC: 235.205 - Tạp chí về các Thánh
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: T9-P1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016235
Nhà xuất bản: Parisiis
Năm xuất bản: 1837
Khổ sách: 24
Số trang: 1238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích