Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia
Tác giả: Thánh Augustinô
Ký hiệu tác giả: AUG
DDC: 235.205 - Tạp chí về các Thánh
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: T2-P1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016225
Nhà xuất bản: Parisiis
Năm xuất bản: 1836
Khổ sách: 24
Số trang: 1558
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích