Di sản văn hoá dòng họ - Những đền Thờ, Lăng và Cung điện
Phụ đề: Họ Nguyễn Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Kiệm
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 929.3 - Nguồn gốc gia phả
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016141
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 28
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích