Phương pháp dựng bộ gia phả danh cho người đương đại và thế hệ mai sau
Tác giả: Võ Ngọc An, Lê Bá Quang, Trương Đình Bạch Hồng
Ký hiệu tác giả: VO-A
DDC: 929.3 - Nguồn gốc gia phả
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016140
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 27
Số trang: 399
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương I. Dẫn luận về gia phả 7
I. Đối tượng và chức năng của gia phả học 8
1. Đối tượng của gia phả học 8
2. Chức năng của gia phả học 13
II. Mối liên hệ giữa gia phả học và các ngành khoa học khác: 17
1. Sử học 17
2. Tâm lý học 19
3. Văn hóa học 20
4. Nhân học 21
5. Nhân khẩu học, di truyền học 21
6. Tin học ứng dụng 23
III. Lịch sử hình thành và phát triển của gia phả thế giới và Việt Nam 25
Chương II. Phương pháp dựng gia phả 45
I. Cấu trúc của một bộ gia phả hợp lý 45
1. Phần chính phả 45
1.1. Phả ký 45
1.2. Phả hệ 48
1.3. Phả đồ 49
2. Phần ngoại phả 50
3. Phần phụ khảo 52
II. Quy trình dựng phả chuẩn tại trung tâm nghiên cứu và thực hành gia phả 57
1. Định nghĩa quy trình dựng phả chuẩn của trung tâm 57
2. Mục đích yêu cầu của quy trình chuẩn 58
3. Quy trình dựng phả tổng quát của trung tâm nghiên cứu và thực hành gia phả 58
III. Các nguyên tắc viết phả 62
1. Cách đặt tựa và viết lời tựa 62
2. Cách xác định ông tổ đời 1 và các đời trong một họ 64
3. Tìm hiểu về hôn nhân, huyết thống và quan hệ thân thích 69
4. Nguyên tắc viết phả ký 72
5. Cách thực hiện phả hệ và phả đồ 74
5.1. Phả hệ 74
5.2. Phả đồ 76
IV. Các bước dựng phả 88
1. Lập giàn bài cho một bộ gia phả 88
2. Sưu tầm và trích dẫn tài liệu liên hệ về dòng họ 91
2.1. Quá trình sưu tầm tài liệu 91
2.2. Dựa vào kí ức và truyền khẩu để dựng phả 93
2.3. Vấn đề tư liệu Hán- Nôm 96
3. Lập phả đồ, ghi phả hệ, viết phả ký 105
3.1. Lập phả đồ, ghi phả hệ 105
3.2. Viết phả ký 105
4. Hoàn tất bộ gia phả 105
Một bộ gia phả mẫu 108
Chương III. Giải pháp gia pha xã hội 133
I. Sơ nét về tình hình dựng phả hiện nay 133
II. Một số vấn đề của dịch vụ dựng phả 135
1. Khó khăn trong hợp đồng dựng phả 135
2. Vấn đề từ dòng họ dựng phả 136
3. Quan điểm về gia phả: nhiều người cho rằng chưa phải là công việc cần làm ngay 137
4. Kết luận: đa số họ tộc hiện nay sẽ không có gia phả, nếu không có gì thay đổi trong quan niệm và cách làm gia phả như trên 137
III. Kịch bản phát triển gia phả trong mười năm tới 138
1. Ba kịch bản phát triển gia phả trong 10 năm tới 138
1.1. Kịch bản xấu nhất 138
1.2. Kịch bản cố gắng 139
1.3. Kịch bản nhiệt tình 139
2. Giải pháp nhân lực tư vấn và dịch vụ gia phả cho dòng họ 140
2.1. Lực lượng chuyên nghiệp các công ty dịch vụ gia phả cho dòng họ 140
2.2. Lực lượng tư vấn hướng dẫn miễn phí 141
3. Giải pháp tư liệu gia phả cho dòng họ 142
IV. Giải pháp gia phả xã hội 142
1. Định nghĩa và yêu cầu của máy xã hội 143
2. Đổi mới nội dung, làm cho giả phả hữu dụng và thích thú hơn 144
3. Đổi mới hình thức và cách truy cập máy để máy phải đến với cộng đồng xã hội 147
4. Đổi mới, mở rộng quan điểm về dựng máy 147
4.1. Dựng máy xung quanh nhân vật chính 147
4.2. Máy bao gồm bên họ ngoại 148
4.3. Máy không cần lớn, bổ sung dần dần 149
5. Bổ sung cách dựng phả 150
5.1. Máy phát sinh tự động 150
5.2. Bổ sung các loại phả đồ 150
V. Các công nghệ nền để phát triển máy xã hội 151
1. Ứng dụng công nghệ mạng Internet: máy trực tuyến 152
2. Ứng dụng công nghệ đám mây: máy kinh tế và vĩnh hằng 152
3. Ứng dụng công nghệ mạng xã hội: gia phả xã hội 153
4. Ứng dụng công nghệ di động: máy di động 154
5. Ứng dụng công nghệ trí tuệ kinh doanh: kết nối gia phả 156
VI. Chiến lược phát triển máy xã hội 158
1. Vai trò của cộng đồng xã hội 158
1.1. Thành lập các công ty công nghệ máy: phát triển các sản phẩm hỗ trợ xây dựng máy xã hội 159
1.2. Thành lập các tổ chức chuyên nghiệp tư vấn, dựng phả và đào tạo dựng máy 159
1.3. Cộng đồng các gia đình họ tộc trong và ngoài nước 160
2. Vai trò to lớn của nhà nước 160
2.1. Tư liệu gia phả công cộng 161
2.2. Văn hóa dòng họ 161
2.3. Công tác giáo dục nhân cách tại trường học 167
Tóm tắt và kết luận: động cơ phát triển máy xã hội 168
Phụ lục 168
Gia phả họ tộc Lê Văn 170
Danh sách họ trên địa bàn TPHCM 170
Nhiệm vụ xây dựng dòng họ Việt Nam 339
Đạo đức truyền thống và đạo đức nho giáo qua nghiên cứu dòng họ và máy Việt Nam 349
Chương trình hoạt động của trung tâm nghiên cứu và thực hành máy TPHCM phối hợp và liên kết các dòng họ Phía Nam 359
Giáo dục thế hệ trẻ nhận thức và thực hành máy 370
Đồng mả nông thôn 374
Kịch bản phim “Họ võ xữ bà giã- Phước vĩnh an- Củ chi” 379
Tài liệu tham khảo 385