Mật mã bí ẩn của thiên nhiên
Tác giả: Quốc Tín, Phú Nam
Ký hiệu tác giả: QU-T
DDC: 080 - Sưu tập tổng quát
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015822
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 19
Số trang: 1144
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích