Người xa lạ
Nguyên tác: L'Étranger
Tác giả: Albert Camus
Ký hiệu Tác giả: CA-A
Dịch giả: Marta An Nguyễn
DDC: 843 - Tiểu thuyết (văn học Pháp)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010620
Nhà Xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010621
Nhà Xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích