Chuyện đã rồi
Nguyên tác: Les juex sont faits
Tác giả: Jean Paul Sartre
Ký hiệu Tác giả: SA-J
Dịch giả: Thiên Ân
DDC: 843 - Tiểu thuyết (văn học Pháp)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010618
Nhà Xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010619
Nhà Xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích