Ngữ pháp tiếng Anh
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu Tác giả: TA-H
DDC: 425 - Ngữ pháp (văn phạm) tiếng Anh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009732
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 1150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có