Đối mặt với vũ trụ
Tác giả: Trịnh Xuân Thuận
Ký hiệu Tác giả: TR-T
DDC: 113 - Vũ trụ học (Triết học tự nhiên)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009194
Nhà Xuất bản: Tri Thức
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009285
Nhà Xuất bản: Tri Thức
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Chuyến du hành xuyên qua thời gian và không gian của tôi 9
Vũ trụ ngày hôm nay 27
Sự thu nhỏ vị thế của con người trong không gian và thời gian 41
Một vũ trụ tự ý thức về chính mình 51
KHÁCH MỜI 65
Jean D'ormesson 67
Mathieu Ricard 76
Jean-Marie Pelt 92
Philippe Desbrosses 108
Edgar Morin 123
Joel De Rosnay 138
Fabienne Verdier 153
Jean-Claude Guillebaud 166
Xem đầy đủ Thu gọn