Le mystère du temps
Phụ đề: Approche Théologique
Tác giả: Jean Mouroux
Ký hiệu tác giả: MO-J
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012418
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích