Can đảm của Đức tin
Tác giả: Steven T. Ostovich
Ký hiệu Tác giả: OS-S
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006746
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006784
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích