Grolier Universal Encyclopedia
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 032 - Bách khoa từ điển tiếng Anh
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004011
Nhà xuất bản: Grolier Incorporated, New York
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 26
Số trang: 306
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích