Nếu con muốn hãy nối gót theo Ta
Tác giả: René Pageau
Ký hiệu tác giả: PA-R
DDC: 252.594 - Giảng cho Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015078
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 4
Vào cuộc: Không ngần ngại dành thời giờ cho Chúa  8
Ngày thứ nhất: Lạy Chúa, có phải Chúa đang gọi con? 19
Sáng: Đời tu, con đường được ban nhưng không  20
Sau trưa: Chúa ban cho tôi những người anh em chị em để tôi yêu mến  28
Chiều: Tôi ghi lại lịch sử ơn gọi của tôi 38
Ngày thứ hai: Lạy Chúa, tại sao Chúa gọi con? 43
Sáng: Sứ mệnh của tu sĩ là giới thiệu Chúa Giêsu  44
Sau trưa: Cam kết của tôi là mạc khải Thiên Chúa để giải phóng  55
Chiều: Tôi có nhận ra chính mình không? 68
Ngày thứ ba: Xin chỉ đường cho con 74
Sáng: Mỗi ngày tôi đặt mình vào giờ khắc của Thiên Chúa 75
Sau trưa: Tôi làm cho tim tôi thuần thục 83
Chiều: Tôi rà soát điều cốt yếu  93
Ngày thứ tư: Và rồi có những lúc đêm tối 97
Sáng: Tôi thường bước đi trong đêm tối  98
Sau trưa: Ơn sống tuổi già 110
Chiều: Tôi tính thức trong đêm  119
Ngày thứ năm: Đừng sợ có Ta ở với con 124
Sáng: Can đảm lên, đừng sợ 125
Sau trưa: Chúa Giêsu hẹn gặp bạn  137
Chiều: Tôi đủ can đảm đáp trả 149
Ngày thứ sáu: Dấn thân phục vụ cùng với cộng đoàn 153
Sáng: Tôi dấn thân phục vụ Giáo hội cùng với cộng đoàn 154
Sau trưa: Nên nghèo để phục vụ người nghèo  165
Chiều: Dấn thân đến tận căn rễ 178
Ngày thứ bảy: Sự trung thành của tôi là hồng ân Thiên Chúa ban tặng 181
Sáng: Trung thành với niềm tin cậy mà Thiên Chúa phú ban cho tôi  182
Sau trưa: Sự vâng phục là lối đường giải thoát  192
Chiều: Tôi thăm dò lòng tôi  204
Kết luận: Bí tích ban ơn tha thứ 207