Sống sinh động và dồi dào trong Thiên Chúa
Phụ đề: Trí tượng tượng Kitô giáo
Nguyên tác: Alive in God A Christian Imagination
Tác giả: Timothy Radcliffe, OP
Ký hiệu tác giả: RA-T
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015011
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 23
Số trang: 504
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015012
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 23
Số trang: 504
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TRÍ TƯỢNG TƯỢNG 7
1. Những chú gà không cánh ba chân 9
2. Chọn sống 27
LÊN ĐƯỜNG 47
3. Cuộc phiêu lưu siêu việt 49
4. Một vị Thiên Chúa cho những bệnh tật và đau khổ của chúng ta 81
5. Những cuộc giao tranh ban đầu 103
6. Trưởng thành 121
7. Tội lỗi và tha thứ 151
GIÁO HUẤN 175
8. Giáo huấn: Trí tưởng tượng đậm chất đạo lý 177
9. Tình bằng hữu bất khả thi 199
10. Trí tưởng tượng mang tính bất bạo động 223
11. Ở nhà 251
12. Hệ sinh thái đức tin 275
13. Đau khổ 299
SỰ SỐNG PHỤC SINH 317
Giới thiệu 319
14. Đời sống tâm linh: Bầu khí trong lành 323
15. Đời sống thể xác: Thánh hoá các giác quan 343
16. Trí tưởng tượng mang tính bí tính và trí tưởng tượng mang tính kỹ trị 369
17. Trí tưởng tượng mang tính phụng vụ: sự quan phòng của Thiên Chúa 401
18. Đời sống cầu nguyện: Thi ca về niềm hy vọng 433
Kết luận 463
Lời cảm ơn 469
Cước chú 471