Về nhạc và Thánh nhạc
Tác giả: Uỷ Ban Thánh Nhạc
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 781.71 - Thánh nhạc Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014998
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 293
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
PHẦN I: GIÁO HỘI VÀ THÁNH NHẠC  
1. Thánh nhạc (Tùng Ngân) 9
2. Vấn đề Thánh nhạc sau Công đồng 25
3. Đường hướng mới cho Thánh nhạc và Thánh ca (Thiên Giang dịch) 33
PHẦN II: ÂM NHẠC VÀ THÁNH NHẠC  
1. Cầu nguyện trong âm nhạc 35
2. Thử tìm một hướng đi cho cung điệu Phụng vụ Việt Nam 63
3. Đi tìm một đướng lối biên soạn 103
4. Các giọng bình âm 131
5. Nhạc sĩ Phụng vụ 144
6. Vài nét về vai trò người ca trưởng 154
7. Âm nhạc, Thánh nhạc luôn chuyển mình 177
8. Chỗ đứng của âm nhạc trong cuộc sống con người 185
9. Lịch sử âm nhạc Công giáo 198
10. Ghi âm: một cách mạng lớn trong âm nhạc và Thánh nhạc 223
PHẦN III: THÁNH NHẠC VIỆT NAM: NHÌN LẠI VÀ LÊN ĐƯỜNG  
1. Nhìn lại và nhìn tới 229
2. Về nguồn 244
3. Âm nhạc Phụng vụ 249
4. Tác dụng của âm nhạc trong lãnh vực giáo dục 251
5. Bài ca nhập lễ 260
6. Phụng vụ tháng hoa 263
7. Những vị tiền phong khởi xướng phong trào hát tiếng Việt 269
8. Phóng vẫn nhạc sĩ Hùng Lân 271
9. Vài nét về linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Hoà 279
10. Huấn từ cảu ĐGM. Phaolo Nguyễn Văn Bình 283
11. Thánh nhạc Việt Nam lên đường 289