Đại từ điển Hán - Việt
Phụ đề: Hán ngữ cổ và hiện đại
Tác giả: Trần Văn Chánh
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 495.139 22 - Từ điển Hán - Việt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014993
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 29
Số trang: 1918
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích