Thiên Chúa tiết lộ Ngài không hiện hữu
Tác giả: Lm. Giuse Dương Hữu Tình
Ký hiệu tác giả: DU-T
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014429
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014431
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích