Đức Kitô của cuộc biến hình
Nguyên tác: Le Christ de la transfiguration
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu tác giả: CA-R
Dịch giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
DDC: 232.11 - Nhập thể và việc cứu thế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014169
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 185
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014194
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 185
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014195
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 185
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích