L'art d'élever des enfanst d'aujourd'hui
Tác giả: G. Courtois
Ký hiệu tác giả: CO-G
DDC: 370.111 - Giáo dục nền tảng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012782
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Khổ sách: 17
Số trang: 269
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích