365 méditations sur les évangiles et saint Paul
Tác giả: François Amiot
Ký hiệu tác giả: AM-F
DDC: 227.8 - Các thư khác của thánh Phaolô
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012749
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 17
Số trang: 282
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích