Le Signe du temple ou de la Présence de Dieu
Tác giả: Jean Daniélou
Ký hiệu tác giả: DA-J
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012730
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 16
Số trang: 90
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích