Ordo cantus missæ
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012710
Nhà xuất bản: Typis Polyglottis Vaticanis
Khổ sách: 23
Số trang: 246
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích